Det finns och harfunnits en hel del projekt,på och i många länder. Föredrag,samtdiskusionskvällar om komnst.Jag ändrar om en del i ateljen för att kunnna diskutera om konsten.

Det finns också en del intressanta projekt med Tyskland, på gång!